De drie Key Skill Essentials in 2030

Source: BCM Academy

De ‘mens’ heeft inspanning geleverd handmatige taken te versnellen. We hebben altijd dingen beter, sneller en goedkoper willen maken.

Maar elke iteratie van automatisering heeft geleid tot angsten en onzekerheden welke gemakkelijk te vervangen werk door mechanisatie als barrières opwerpen. Welke dus ook menselijk werk afschaffen.
Onderscheid kan gemaakt worden tussen werkvaardigheden en de categorieën, deze worden in vijf verschillende geplaats: fysiek en handmatig; basis-cognitief; hoger-cognitief; sociaal en emotioneel; en technologisch. Binnen de huidige ‘industriële revolutie’ (FIR, Fourth Industrial Revolution) waarin we ons verkeren zijn drie Key Skill Essentials de balangrijkste.
 
skillshift
Image: McKinsey Global Institute
 
De 3 key Skill competences:

oger cognitief: Geavanceerde lees- en schrijfvaardigheid, kwantitatieve en statistische vaardigheden, kritisch denken en complexe informatieverwerking.

Sociale en emotionele, of zogenaamde 'soft skills': geavanceerde communicatie en onderhandeling, empathie, het vermogen om continu te leren, om anderen te managen en om zich aan te passen. Bedrijfsontwikkeling, respons in noodsituaties en counseling vereisen deze vaardigheden.

Technologisch: Elementaire tot geavanceerde IT-vaardigheden, data-analyse, engineering en onderzoek. Dit zijn de vaardigheden het meest worden beloond als bedrijven meer softwareontwikkelaars, ingenieurs, robotica en wetenschappelijke experts binnen ontwikkeling plaatsen

Skillsets Shift

Er vindt een Shift plaats van activiteiten die alleen basale cognitieve vaardigheden vereisen naar activiteiten die hogere cognitieve vaardigheden gebruiken.

Vraag naar hogere cognitieve vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken en besluitvorming, en complexe informatieverwerking, zal tegen 2030 toenemen met cumulatieve dubbele cijfers.
De groeiende behoefte aan creativiteit komt tot uiting in vele activiteiten, waaronder het ontwikkelen van hoogwaardige marketingstrategieën. De toename van complexe informatieverwerking hangt intussen samen met de noodzaak om op de hoogte te zijn van marktontwikkelingen en de regelgevingsomgeving die de werking van een bedrijf beïnvloedt, of de noodzaak om de technische details van de producten en diensten van een bedrijf te begrijpen en aan klanten uit te leggen.

De vraag naar hogere cognitieve vaardigheden afhankelijk van het continent in 2030 zal dubbele cijfers in % hoger zijn dan de 62 miljarden opgenomen uren in 2016. Ondertussen zal de roep om sociale en emotionele vaardigheden VS met bijna een derde stijgen in de miljarden uren gezien in 2016. Maar het zijn werknemers met technologische vaardigheden die tegen 2030 de grootste proportionele toename in de vraag naar hun tijd zullen ervaren: een stijging van drie vijfde de miljarden uren die in 2016 zijn gewerkt De concurrentie voor hoogopgeleide werknemers zal toenemen. Het verlies van banen zal zich vooral concentreren op laagopgeleiden, dit zet een trend voort die de inkomensongelijkheid heeft verergerd en het aantal modale banen heeft verkleind. Organisaties zeggen dat hooggeschoolde werknemers het meest waarschijnlijk worden ingehuurd en bijgeschoold, maar ook andere beloningsvormen zien.

Om de continuïteit te borgen dienen organisaties zich nu voor te bereiden op de veranderende skills welke vereist worden. Het opleiden en binden van personeel wordt mede door de toenemende concurrentie cruciaal. 2030 klinkt als de verre toekomst, maar het is belangrijk om nu al een solide ontwikkelingsmodel en traject te hebben.
 
 

Terug