Technologische Neutraliteit Binnen COVID-19

Source: BCM Academy

Ook tijdens de Corona Crisis (COVID-19) blijken de ‘leugens te renderen’.Technologische Neutraliteit Binnen COVID-19

Ook tijdens de Corona Crisis (COVID-19) blijken de ‘leugens te renderen’. Nepnieuws verspreidt zich lustig. Misbruik van diensten, de kloof tussen feiten & fictie drijft nog sterker een wig tussen wat een bedrijf zegt dat het doet – “verbinden”, “gemeenschappen bouwen” – en de commerciële werkelijkheid’.

Het ‘echte nieuws’ van organisaties ten tijde van ‘Crisis’ zou mensen ook nog weleens dingen kunnen vertellen die ze liever niet horen. Daarom verpakken organisaties nu getroffen dit graag omdat zonder een echt ‘continuïteits plan’ de uitvoering ervan wel eens in het midden van de waarheid kan liggen. Immers de digitale en de technologische wendbaarheid bij misbruik is een risicofactor te hoog.

Want de leugen verspreidt zich sneller dan de waarheid haar ooit kan achterhalen en ontkrachten. En als de waarheid de leugen inhaalt, blijft er altijd een spoor. Tijdens de Corona Pandemie (COVID-19) vanaf medio maart 2019 heeft zich zo ook een epidemie van nepnieuws ondertussen aangetoond, welke ook altijd een prijs heeft.

Valse, niet geregistreerde mondkapjes, illegale testmiddelen en andere zijn redelijk eenvoudig uit de markt te halen en de partijen te sanctioneren. Lastiger is dit dus voor organisaties welke nu met de billen bloot moeten omdat ook al voor de ‘crisis’ het geen zuivere ‘winstkoek’ was. De Technologie, en de Sociale Media zijn dan ook zeker niet ‘neutraal’.

Benadrukt eens en te meer dat het hebben van een ingericht BCMS (Business Continuity Management Systeem) de pijnlijke gevolgen in elk geval ‘zacht kan maken’. Organisaties welke  degelijke plannen afwegen tegen het ongemak van niet ‘in control zijn’, zal erin moeten investeren. Dat laatste is overal een pijnpunt, zelfs tijdens crisis.

Date: 07-05-20

Terug