Moral BCM Compass

Source: BCM Academy

De huidige, maar zeker de voorspelde toekomstige disrupties binnen organisaties en alle andere vormen van ‘georganiseerde werkingsvelden’ stellen hoge eisen aan de competenties van bestuurders.

Lees de THIN Paper

Terug