Internet is elementair; online connected under pressure

Source: BCM Academy
Internet is elementair; online connected under pressure

Het IOT ( Internet of Things ) is niet meer weg te denken uit de hedendaagse wereld van business & leisure. Het aantal IoT verbindingen wereldwijd neemt dan ook exponentieel toe tegelijkertijd stijgt het aantal threats enorm

Cybercriminelen zijn zeer actief rondom thuiswerksituaties die opgelegd zijn door het RIVM. Actueel zijn phising e-mails vervijfvoudigd sinds COVID-19, e-mails waarin medewerkers door de werkgever worden geattendeerd om gebruik te maken van een speciaal ontwikkeld intranet. Dergelijke berichten zien er exact uit als voorgaande berichten verstuurd door de directie waarbij de werknemer op het verkeerde been wordt gezet. Hackers en oplichters zijn rond COVID-19 zeer actief online.
 
Eenmaal ingelogd in het speciaal ontwikkelde fake intranet beschikt de oplichter over cruciale inloggegevens. Het is zaak dat uw CTM uw medewerkers hiervan direct op de hoogte stelt en risico’s beperkt. Heden is er weinig tot geen controle op hoe werknemers acteren rondom deze phishing acties. Cruciaal punt om op te nemen in uw interne dagelijkse communicatieplan.
 
Frequent en intensief gebruik van IOT creëert storingen  haperingen alwaar de providers claimen dat zij de vraag om bandbreedte perfect kunnen managen komen er verschillende meldingen online die anders beweren. Nederlands internet infrastructuur staat onder grote belasting.

Naast het feit dat de vele thuiswerkers maximaal gebruik maken van aangeboden bandbreedte door het toepassen van diverse devices die online connected zijn, is er een meer zorgwekkender issue actief en wel de diverse DDOS aanvallen op ICT systemen van hospitalen in ons land. Deze online attacks kunnen complete afdelingen en medische centra disconnecten met alle gevolgen van dien. CTM’s dienen hier actief op te acteren door focus op online security van de essentiële systemen.
 
Be prepared!
BCMA
 
 
 
 

Terug