Hoe gevaarlijk zijn chemische stoffen?

Source: nos.nl

Heel vaak weten we dat niet. Van het grootste deel van de 21.000 meest gebruikte chemische stoffen in Europa is onbekend of ze een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Lees meer

Zijn gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie en omgeving in kaart gebracht? Better be prepared.

Terug