Fiscale maatregelen 2020

Source: BCM Academy
Fiscale maatregelen 2020

Voor zij die nog niet helemaal bij zijn: kabinet-Rutte kiest in 2020 voor ‘de burger’ en is een stuk minder bezig met ondernemers. Hieronder 5 fiscale maatregelen uit het belastingplan dat de regering in 2020 wil gaan doorvoeren.

  1. Heffingskortingen
De korting op inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen zal komende jaren gaan stijgen. De algemene heffingskorting wordt verminderd met een percentage van je belastbaar inkomen. Uiteindelijk zal de maximumkorting stijgen van 2477 naar 2801 euro in 2021. Vooral voor de middeninkomens wordt dit een grote vooruitgang.
 
  1. Accijnsstijging benzine en diesel
De accijnzen op brandstof zullen opnieuw meestijgen met de inflatie. Exclusief BTW komt dit neer op per liter gemiddeld €0,80 voor benzine, €0,49 voor diesel en €0,19 voor LPG. Met de extra opbrengsten wil het kabinet de klimaatmaatregelen beter financieren.
 
  1. Bijtelling elektrische lease-auto naar 8%
Bij een volledig elektrische leaseauto verdubbelt de bijtelling voor privégebruik van 4 naar 8 procent over de eerste 45.000 euro van de cataloguswaarde. De restwaarde krijgt in 2020 een bijtelling van 22 procent. Naar verwachting zal in 2026 de volle 22 procent van de cataloguswaarde worden gevraagd. Wel zijn de elektrische auto’s nog tot 2025 vrijgesteld van aanschafbelasting BPM en motorrijtuigenbelasting (mrb).
 
  1. Lagere inkomensbelasting middeninkomens
Voor de inkomensbelasting is er vanaf 2020 sprake van twee belastingschrijven in plaats van drie. De kleine inkomens (minder dan 21.000) krijgen hierdoor een lastenverzwaring. De rest gaat erop vooruit.
 
  1. Daling maximale hypotheekrenteaftrek
Het belastingtarief in de hoogste belastingschrijf (vanaf 68.507 euro), wordt in 2020 49,5%. Tegelijk daalt het maximale aftrekpercentage voor de eigen woning van 49 naar 46 procent.
 

Terug