De voor- en nadelen van flexwerken voor werknemer en organisatie

Source: BCM Academy
De voor- en nadelen van flexwerken voor werknemer en organisatie

Er worden steeds meer tijdelijke contracten uitgeschreven. Meer werknemers gaan flexwerken, omdat zij geen betere aanbieding krijgen. Dat heeft een hoop positieve, maar ook negatieve gevolgen.

In een werkomgeving waar ‘steeds ruimer wordt gedacht’, lijkt er juist een grote drang te zijn naar een gecontroleerd beleid. Dit zijn twee beleidseenheden die elkaar totaal tegenspreken. Zo wordt het lastig om bepaalde situaties te managen. Flexibele deadlines, werktijden en/of werkplekken hebben een hoop voordelen, maar ze brengen zeker geen controle met zich mee. Wat zijn de voor- en nadelen van flexibiliteit voor zowel de werknemer als de werkgever?
 
Voordelen voor de werknemer
Voor de werknemers betekent een flexcontract in de positieve zin vooral veel extra vrijheid. Het kan bijvoorbeeld al een hoop tijd besparen wanneer je niet in de spits naar het werk hoeft. Ook is het voor veel flexwerkers mogelijk om tussen het werken door even langs de sportschool of de dokter te gaan. Met lekker weer kan de flexwerker best een paar uurtjes naar het strand om zo ’s avonds het werk af te maken. Door deze zelfgemaakte tijdsindeling wordt gewerkt wanneer dat het beste uitkomt. De werknemer wordt hierdoor dus ook meteen een stuk productiever.
 
Nadelen voor de werknemer
Natuurlijk heeft het werken op een kantoor met vaste werktijden absoluut ook voordelen. Een flexcontract kan een negatieve invloed hebben op het aantal overlegmogelijkheden. Het kan voorkomen dat het inzicht in elkaars werkzaamheden onduidelijk wordt. Bovendien kan de werksfeer, en dus het sociaal contact met collega’s, ook een stuk minder zijn. Zo kan de werknemer mogelijk minder ‘feeling’ krijgen bij het bedrijf en dus ook minder gemotiveerd te werk gaan.
 
Voordelen voor de werkgever
Het zelf inplannen van de tijd maakt werknemers gelukkiger en meer ontspannen. Zo zullen zij beter in staat zijn om hun werk uit te voeren. Ze hoeven bijvoorbeeld niet eerst chagrijnig en onproductief naar een leeg scherm te staren, omdat ze te laat op werk waren vanwege een file. Deze voordelen zijn zeker ook bij de werknemers bekend. Een bedrijf met flexcontracten heeft dan ook vaak pluspunten bij (jonge) potentiële werknemers of sollicitanten. Bovendien zou de waardering en het vertrouwen vanuit de werkgever kunnen zorgen voor meer productiviteit. Ook blijven werknemers langer bij een werkgever hangen. Vanwege het flexwerk kunnen zij de werkzaamheden aanpassen op eventuele nieuwe ontwikkelingen binnen de persoonlijke sfeer. Voor de werkgever is een bijkomend voordeel dat eventuele thuiswerkers geen werkplek nodig hebben, wat een hoop kosten kan besparen.
 
Nadelen voor de werkgever
Bij een flexcontract wordt een hoop blind vertrouwen van de werkgever verwacht. Soms is nauwelijks controleerbaar of en hoe het werk gedaan wordt. Ook valt de kostenbesparing wat tegen: ook thuiswerkers moeten nog altijd over goede apparatuur beschikken. Een bijkomend nadeel is dat flex- en thuiswerkers zich veelal minder betrokken schijnen te voelen bij het bedrijf. Dit kan de kwaliteit van het werk eventueel negatief beïnvloeden. Een ander klein nadeel is dat de organisatie van de arbeidscapaciteit en de loonberekening een stuk ingewikkelder wordt. Gelukkig hoeft dit, zolang het overzicht wordt bewaard, geen echt probleem te vormen.

Terug