Crisis & Disruption Media Management - CDM

Suite Edition ‘Crisis Disruption & Media Management’ geeft het team (en eventuele vervangende teamleden) in één dag inzicht en doorzicht tijdens haar essentiële rol in mediamanagement tijdens het crisisbeheersingsproces. Het team krijgt, naast optimale communicatie van de organisatie, vooral inzicht in de organisatie van de communicatie. Naast de theoretische kennis wordt vooral ook veel aandacht besteed aan de praktische vaardigheden en competenties.

Uw profiel

Veelal bestaat het Communicatieteam uit medewerkers van de afdelingen Communicatie en/of P.R. Daarnaast worden regelmatig ook staf- (P&O of Marketing & Sales) of lijnmanagers in het communicatieproces betrokken. Voorwaarde is een brede kennis van de diversiteit in doelgroepen, stressbestendigheid en een sterk ontwikkeld communicatief vermogen.

Programma

Afhankelijk van de aard en/of omvang van de organisatie adviseert BCM Academy het team te laten bestaan uit een

  • Senior Communicatieadviseur t.b.v. de organisatie van de communicatie, het opstellen van persberichten en interpretatie van de media monitoring;
  • Communicatieadviseur: opvang van journalisten, fysiek en telefonisch;
  • Communicatieadviseur t.b.v. de interne communicatie;
  • Eventueel een communicatieadviseur t.b.v. het onderhouden van politieke/overheid contacten.
De suite maakt de teamleden bewust van de omgang met de grote hoeveelheid informatie, die met hoge snelheid vanuit diverse kanalen, zenders en media geabsorbeerd, gestructureerd en gecommuniceerd dient te worden. Oefening staat hierbij voorop. 

Aankomende sessies: