Weerbaarheid organisaties in kaart

Source: BCM Academy

Weerbaarheid organisaties in kaart
 
Ongeveer 50% (dus de helft) van de incidenten zijn terug te leiden naar fouten binnen de eigen organisatie. Wanneer processen onduidelijk, niet sluitend zijn of zelfs ontbreken, is dit een uitnodiging voor moeilijkheden en disrupties. De -weerbaarheid staat vaak parallel met de wendbaarheid- van de organisatie. Door meer Agile organiseren van bedrijfsvoering en -processen kan veel winst worden geboekt. .
 
Niet alleen de werknemer, maar ook zeker de klant is van essentieel belang. Door het creëren van een customer journey, kan bijvoorbeeld vanuit facility management een ervaring worden gecreëerd. Zo weet je in elk geval een -spiegel- te creëren rondom het voldoen aan -verwachtingen- en ervaring van client en medewerker. .

Wanneer het zicht op externe ontwikkelingen ontbreekt, kan een organisatie veel mislopen, en schade oplopen. Een echt weerbare organisatie kent de actuele trends en ontwikkelingen en het belang daarvan voor de onderneming.
 
Met een volledig en actueel inzicht in alle middelen, gebruikers en het netwerkverkeer van de totale infrastructuur kunnen gevolgen van mogelijke incidenten ingeschat worden. Zo kunnen kwetsbaarheden en afhankelijkheden worden aangevuld met mogelijke maatregelen. Daarnaast kunnen incidenten op deze manier sneller geïdentificeerd en opgelost worden.
 
Kortom: de eigen kwetsbaarheden moeten aangepakt worden. Het is belangrijk juist die maatregen te nemen die iedereen genomen zou hebben en deze vervolgens aan te vullen met de maatregelen die extra relevant zijn voor de organisatie. Het BCM Process kent een toenemende waarde binnen nut, noodzaak en het toepassen van -het Stelsel van Maatregelen- (SvM)

As The World Turns

www.bcmacademy.nl


Terug