Reset Business Continuity Management (BCMS)

Source: BCM Academy

Reset Business Continuity Management (BCMS)

Het is, nu met meer dan zes maanden CORONA ervaring, van cruciaal belang dat organisaties bedrijven hun digitale transformatie, vaardigheden en duurzaamheidsstrategieën opnieuw evalueren. Dit vergt ook een nadrukkelijke reset van de bestaande Continuïteits en Crisis Management Plannen.   

De weg naar bedrijfsherstel en groei tijdens en na COVID-19 moet worden gekoppeld aan de duurzaamheid issues en de transparantere samenleving voor iedereen.

Tijdens de pandemie is -digitaal- een levensader geworden voor elke organisatie. Om meer inclusieve economieën te creëren, is ook digitale training en (om)scholing binnen BCM-omgeving essentieel.

De wereldeconomie digitaliseert. We zijn getuige van veranderingen die binnen enkele weken en maanden plaatsvinden, wat onder normale omstandigheden jaren van planning zou kosten. -Waar je ook woont en waar je ook werkt-, je wereld en de organisatie is veranderd.

De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan digitale oplossingen voor alles, van gezondheidszorg tot e-learning, en kunstmatige intelligentie bij de productie, cyberbeveiliging en, in de oorspronkelijke hoeksteen van de digitale interactie van de 21e eeuw, peer-to-peer sociale betrokkenheid.

De afgelopen maanden hebben we geleerd dat als je geen effectieve digitale verbinding hebt met je klanten, medewerkers, stakeholders je niet gaat slagen. Ook het BCMS, Business Continuity Management Systeem dient daarop gericht te zijn en focus te hebben.

Digitaal is de levensader geworden voor elke organisatie en het wordt steeds duidelijker dat de CEO ook de Chief Digital Officer, CDO, van de organisatie dient te zijn, die de digitalisering van hun bedrijf leidt. Dit is belangrijk voor elke organisatie, vooral gezien de huidige uitdagingen van het heropenen van fysieke werkplekken, het leiden van bedrijfsherstel en het terugkeren naar groei. Deze uitgebreide rol zal van cruciaal belang zijn voor de manier waarop organisaties zich voorbereiden op en reageren op crises in de toekomst.

Het BCMS van morgen zal dus een andere zijn dan van gisteren. Snelheid en adaptie is van levensbelang.

Meer: www.bcmacademy.com

As The World Turns® 110920

 

Terug