Mitigerende communicatie als maatregel

Source: BCM Academy

Mitigerende communicatie als maatregel

Het aantal manifeste risico’s dat leidt tot doorlopende en opeenvolgende crisis is exponentieel toegenomen. Kritischere en dynamische ketenwerking, toenemende strengere wet- en regelgeving en sterk gewijzigde maatschappelijke merite leiden tot een complexer speelveld waar de impact niet inzichtelijk is binnen het management van organisaties.

Het nemen van mitigeerde maatregelen is van belang ter borging van de business continuïteit. (Crisis)Communicatie is toenemend een van de belangrijkste radar geworden in het Business Continuity Management Systeem (BCMS). Welke informatie wel of niet gecommuniceerd wordt is van belang ter borging van imago. Tijdig (tendens tijdigheid veranderd snel door toenemende media) communiceren van crisis met afgepaste hoeveelheid informatie borgt de continuïteit en beperkt negatieve gevolgen (bijvoorbeeld: de crisissituatie niet (meer) in de hand hebben). 

Het Business Continuity Plan (BCP) geeft vorm aan het strategisch management tijdens de business as not usual (BANU). Ter borging van de continuïteit stelt de organisatie een Stelsel van Maatregelen (SvM) op, als onderdeel het communicatieplan. Een gestructureerd plan met daarin welke vormen van communicatie, voorzien van een tijdplan.

“Good communication is the brigde between confusion and clarity”

Meer: www.bcmacademy.nl


 

Terug