Imago schade als Risico

Source: BCM Academy

Uitspraken en exposure in de media worden toenemend breder opgepakt en uitgelicht. Er komt tegelijkertijd ook awareness binnen de -nieuwe samenlevingen-, welk gedrag en welke uitspraken worden daarbinnen beoordeeld binnen de sterk gewijzigde merites van de media en de response van de gewenste, maar ook de -ongewenste- doelgroepen.
 
Wat te doen als de organisatie -mogelijk- gelinkt wordt aan personen met -uitspraken- en of statements bijvoorbeeld door een samenwerkingsverband, sponsordeal, of anders. Wat zijn de stappen die genomen dienen te worden om imagoschade te voorkomen dan wel te beperken.
 
Hoe neem je dit op in je Business Continuïty Plan en als er sprake is van imagoschade hoe pas je zo efficiënt en effectief crisismanagement toe.  

Meer: www.bcmacademy.nl

Terug