Groei in de schaduw van beperkingen

Source: BCM Academy

Het belang van economische groei is aanzienlijk voor organisaties om te innoveren. Strategieën en beleid zijn toegepast op deze groei. Wet- en regelgeving die groei beperken of zelfs doen laten stagneren vormen een issue van formaat. De sterk gewijzigde merites van de wetgever vereist een aangepast beleid wat zich focust op groei en continuïteit binnen de beperkingen.
 
Als voorbeeld; De wet- en regelgeving voor stikstofreductie is een beperking voor de landbouwsector. In aangewezen gebieden waar de reductie meer dan 50% bedraagt is groei bijna onmogelijk wat de groei, continuïteit en innovatie in het desbetreffende gebied nagenoeg uitsluit.
 
Adaptief vermogen en de flexibiliteit wordt in toenemende maten een vereiste van organisaties -in het maken van strategie en beleid- met de sterkt gewijzigde merites. Een business continuïteit managementsysteem stelt een organisatie instaat gestructureerd effectief te acteren op de beperkingen tezamen met een business continuïteit plan waarin intelligent beschreven staat wat de wijze van acteren dient te zijn wanneer business -is not as usual-.  
 
‘Impossible only means that you haven’t found the solution yet.’
 
Meer: www.bcmacademy.nl

Terug