Evenwichtig Mediabeleid BCM/CM is ‘Sleutel’

Source: BCM Academy

Evenwichtig Mediabeleid BCM/CM is ‘Sleutel’

Het is lastig om de behoefte van de klant, de stakeholders, medewerkers van kritische informatie in evenwicht te brengen met zakelijke belangen. Ook zonder COVID-19 perikelen zijn de uitdagingen al van enorm formaat voorzien.   

COVID-19 heeft echter de schijnwerpers gezet op verschillende uitdagingen waarmee de media worden geconfronteerd en ook de organisaties dan mee om dienen te gaan. Het in evenwicht brengen van het recht van ‘het publiek’ binnen en buiten de organisatie op kritieke en tijdige gezondheidsinformatie met de bedrijfsdoelstellingen is een logica.

Binnen organisaties is het nu cruciaal om juist -omkering- in te zetten- Vatbaarheid voor verkeerde, onjuiste informatie is nu hoger dan de besmettingsgraad van COVID-19. Voor BCM & CM Management de uitdaging voor niet enkel nu, ook voor later.
 
Binnen de GRC, Governance Risk & Compliance doelen is elke/iedere organisatie nu redelijk in een spagaat gezet als het gaat om ‘Communicatie & Informatie’ vanuit de Crisis Managementdoelen.
 

As The World Turns® BCMA
 
 Meer: www.bcmacademy.com
 

Terug