Digitalisatie van risicomanagement

Source: BCM Academy

Digitalisatie van risicomanagement
 
Digitalisering is voor organisaties noodzakelijk voor een efficiënte en effectieve boring van de business continuïteit, met de focus op digitalisering binnen risicomanagement. Op een gestructureerde manier digitalisering toepassen binnen de kritische processen, stelt organisaties in staat om in toenemende maten real-time informatie te vergaren en analyseren. Het in kaart brengen van risico’s -op een gestructureerde en gecontroleerde wijze- kan zo sneller en accurater uitgevoerd worden.
 
Real-time risicomanagement informatie draagt bij aan de effectiviteit van het strategische beleid. De uitvoering van het beleid dient holistisch en flexibel te zijn, verband hebbende met de verwerking van real-time informatie. In het strategisch beleid dient een solide Business Continuïteit Management Systeem (BCMS) toegepast te worden -voorzien van een Business Continuïteit Plan (BCP en een Stelsel van Maatregelen (SvM)- voor de borging van de continuïteit, wanneer deze risico’s manifest worden.
 
-Meten is weten-. Naast de gestelde wettelijke minimum vereisten voor een BCMS, is het testen van grote meerwaarde. Testen geeft inzicht waar zich mogelijke disrupties binnen het BCMS bevinden en geeft inzicht of voldaan wordt aan gestelde eisen zoals ISO.
 
“If you can’t measure it, you can’t improve it”
 
Meer: www.bcmacademy.nl


 

Terug