Continuïteit versus Discontinuïteit

Source: BCM Academy

Continuïteit versus Discontinuïteit

Elke organisatie kent een eigen levenspad, maar één ding hebben allen gemeen: ‘ze ondergaan allen dezelfde groei en disruptie fasen’. Het is niet mogelijk een organisatie te doorgronden en te labelen op continuïteit door alleen te kijken naar de aard van de inzet, ambitie en de sectorspecifieke omstandigheden.

Elke fase vraagt om andere beslissingen en heeft zijn eigen specifieke uitdagingen. De aard van de investeringen die hiervoor benodigd zijn nemen andere organisatierisico’s -met zich mee-. Ditzelfde geldt voor de mensen die werken binnen de organisaties  

Binnen risicobeoordelingen worden verbanden gelegd tussen de levensfase, de kwaliteit van de managementbeslissingen en de structuren van een organisatie. Juist nu is het essentieel. Toenemend is de vraag of de risicoanalyse en de continuïteits aspecten de diepgang hebben gehad welke ook in disruptieve fasen voldoende ‘houtsnijden’ of voldoende diepgang hebben gehad.

Meer: www.bcmacademy.nl

As The World Turns
 

Terug