Closing The Gaps

Source: BCM Academy

Closing The Gaps

Menselijk kapitaal wordt steeds meer erkend als de belangrijkste troef die organisaties in kunnen zetten om de toekomst -redelijk veilig te stellen-, en te transformeren. Volgens meerdere studies en onderzoeken, hebben grootschalige investeringen in bij(om)scholing het potentieel om het organisatie brede -bbp- te kunnen verhogen.

Onderwijs- en opleidingsstelsels moeten gelijke tred houden met de nieuwe eisen van de arbeids/competentiemarkten en tegelijkertijd een pijler vormen van economische herstelmaatregelen, ook als reactie en actie op de heersende COVID-19-pandemie.

COVID-19 heeft de toekomst van werk en inzet versneld en veranderd. Volgens (onder andere) het Future of Jobs Report 2020 van het WEF (World Economic Forum) zullen tegen 2025 85 miljoen banen in 26 landen worden verplaatst, terwijl er 97 miljoen zullen worden toegevoegd. Dit Terwijl Wereldwijde gegevens tonen dat er ongeveer hetzelfde potentieel van de arbeidsmarkt worden verdreven. Ongeveer de helft van alle werkgevers bereidt zich ook voor op het automatiseren van sommige werkzaamheden.

Onder andere Het Future of Jobs Report (WEF) schat in dat bijna de helft van alle werknemers omscholing nodig heeft. Werkgevers erkennen steeds meer de waarde van investeren in de ontwikkeling van vaardigheden van hun werknemers, echter er is nog een -lange weg te lopen-.

www.bcmacademy.nl

As The World Turns

Terug