Bedrijfsprocessen verbeteren door actief BCM

Source: BCM Academy

Bedrijfsprocessen verbeteren door actief BCM

Een manier om de onzekerheid, risico’s afhankelijkheden, kwetsbaarheden beter aan te pakken, is door bedrijfsprocessen zodanig te herschikken dat beslissingen worden genomen wanneer er meer informatie beschikbaar is. Modulariseren is geen toverwoord, maar blijkt zeker een -on-demand- issue te worden, of te zijn. Effectief BCM-beleid is verworden tot essentie.

Re-Sequencing, Opstelling in een nieuwe volgorde; opnieuw ordenen is nu de waarheid. Onzekerheden kunnen drastisch verminderd worden door risico’s anders te beoordelen en binnen BCM-proces te plaatsen.

‘Kloksnelheid’ verlagen en Risico's in de waardeketen overdragen is tot nu, zoals blijkt uit laatste analyse modellen (1220AAA), -king-. Als leveranciers beter in staat zijn risico’s beter te absorberen als gevolg van lagere kapitaalkosten, kan het win-win situaties creëren. Echter de realiteit is weerbarstig en juist binnen de huidige -disruptie- een nieuwe realiteit.

Product-as-a-service (PaaS)-opties, FANUC (robotica-as-a-service) zijn voorbeelden om juist risico's te verminderen. Juist ook hierdoor worden afhankelijkheden vergroot.

Het is dan binnen het BCM Proces gelegen om te herschikken en de nieuwe volgorde opnieuw te bepalen.
 
Meer: www.bcmacademy.com
 
As The world Turns

02-12-2020


 
 
 
 
Invoegen
 

Terug