Scope BCM

BCM gaat de gehele organisatie aan. De prestatie van een organisatie wordt immers gevormd door de som van alle bedrijfsprocessen. Het geheel aan activiteiten van het BCM proces gaat dan ook over alle bedrijfsprocessen heen en de activiteiten die op het garanderen van continuïteit zijn gericht, vinden organisatiebreed plaats. Wellicht zijn er binnen de organisatie al versnipperd een groot aantal activiteiten op het gebied van BCM aanwezig. De waarde hiervan is echter relatief. Zolang activiteiten gefragmenteerd plaatsvinden en niet zijn geïntegreerd, door gebrek aan coördinatie, afstemming en business alignment, wordt er aan het primaire en beoogde doel van die activiteiten voorbijgegaan en gaat het beoogde effect daarvan volledig teniet.

BCM is voor iédere organisatie essentieel. Er is geen organisatie zonder achilleshiel en dus is iedere organisatie kwetsbaar voor bedreigingen. Als die achilleshiel van een organisatie wordt geraakt, is er altijd sprake van een crisis. Een crisis kan echter ook een minder uitgesproken verschijningsvorm kennen. Als ergens ‘rook’ wordt geconstateerd, kunnen de media daar ’vuur’ van maken; zelfs als de rook al is opgetrokken. Als de achilleshiel wordt geraakt, maakt de beheersbare, veilige en voorspelbare wereld plaats voor machteloosheid en angst. Deze belevenis gaat de verwerkingscapaciteit van (het management in) de business as usual te boven. Maar de scope van BCM gaat verder dan het overleven van een calamiteit. De inspanning die wordt geleverd om in detail naar de organisatie te kijken, levert voordelen op uit onverwachte hoek. Zo bieden preventieve maatregelen die de organisatie treft na het uitvoeren van een risico inventarisatie, veelal maximaal rendement met een minimum aan investering.

Het zijn kleine aanpassingen met een verbluffend rendement. Bovendien kan BCM een bijdrage leveren aan verbeteringen in kritische bedrijfsactiviteiten en -processen door het inzichtelijk maken van knelpunten daarbinnen. Wanneer moet worden beschouwd hoe een activiteit na een calamiteit doorgang kan vinden, kan blijken dat de dagelijkse uitvoering van die activiteit zo onlogisch is, dat dit ondoenbaar is. ‘Process improvement’ is dan een randvoorwaardelijke en kritische succesfactor om de continuïteit binnen dat proces mogelijk te maken.

Terug naar over Business Continuity Management