Privacyverklaring

Alle leveringen binnen de dienstverlening van de BCM Academy ondernemingen stellen hoge eisen aan kwaliteit en zekerheid. Binnen het vakgebied BCM is vertrouwelijkheid de essentie. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy, maar ook die van onze professionals te beschermen. Wij, BCM Academy controleert voortdurend direct en regelmatig indirect of aan dit privacy beleid voldaan is. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u altijd contact met ons opnemen:

Met het bezoek aan de BCM Academy (web)site wordt geen informatie verzameld - zoals het IP-adres, hoe door de site wordt genavigeerd, gebruikte software en bezoekersduur - samen met andere informatie die voor de informatie in welke vorm beschikbaar is worden niet opgeslagen en zijn niet beschikbaar.  

Informatie in welke vorm ook wordt niet gebruikt om bezoekers te identificeren. Ook de informatie voor doeleinden van onderhoud en analyse van verkeer en statistiek is niet ingeschakeld. Wanneer lezers op vrijwillige basis informatie achterlaten die hen identificeerbaar maakt - zoals naam, adres en andere informatie, op contactformulieren die op de site te vinden zijn - dan zal zulke informatie worden gebruikt in die mate dat de lezer daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft voor doeleinden zoals oorspronkelijk aangegeven zijn, en zal niet worden gepubliceerd voor enig ander gebruik, tenzij anders vermeld. BCM Academy Nederland aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van deze informatie, maar zal inspanning leveren om neutraliteit en confidentialiteit in alle gevallen met de meeste inzet te waarborgen overeenkomstig de continuïteitsregels.