Over ons

BCM Academy is het toonaangevende Europese kennisinstituut voor Business Continuity & Crisismanagement. BCM Academy richt zich primair op de professionalisering en adoptie van Business Continuity & Crisismanagement. Alle producten behoren tot best-in-class en voldoen aan de hoogste eisen.
 

BCM Academy ondersteunt organisaties bij de invoering van Business Continuity & Crisismanagement. BCM Academy levert de kennis om BCM in de organisatie mogelijk te maken en de expertise die voor een succesvolle invoering van BCM in de organisatie benodigd is. Daarnaast voorziet BCM Academy in test- en trainingsprogramma's om de werking van BCM, continuiteit en crisismanagement in organisaties te testen en een accreditatieprogramma om de BCM proceswerking te toetsen.

Voor BCM Academy is continuïteit ‘business as usual’.


 

Visie en missie

 
Ons doel is aantoonbaar en blijvend aan de duurzaamheid, continuïteit en stabiliteit van organisaties bij te dragen. Ons streven is vanzelfsprekende aanwezigheid en actieve inzet van Business Continuity Management in iedere organisatie, ongeacht de omvang of aard. Wij realiseren dit door onze kernwaarden: praktisch, objectief en inspirerend te zijn. Onze principes staan centraal; toewijding is onze kracht. 
 

ISO 9001, CRKBO

BCM Academy is ISO 9001 gecertificeerd. 
 
BCM Academy is geregistreerd in het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs (CRKBO)

bv_cert_iso_9001%20colour%20versie%202.j    crkbo_instelling_rgb.jpg
 

Inspiration comes Standard

 
Het Academy model borgt een optimale adoptie van kennis en informatie door de uitgebalanceerde verhouding tussen theorie praktijk waarbij directe toetsing aan de toepasbaarheid in de eigen omgeving plaatsvindt. De binnen het Academy model gehanteerde didactische methode is gebaseerd op het model van Kolb voor Ervaringsleren.

Ervaringsleren is op te vatten als een proces dat uiteindelijk moet leiden tot gedragsverandering. In dit proces zijn verschillende fasen te onderscheiden, zoals het verzamelen van informatie, het toetsen van nieuwe inzichten of het reflecteren. De vier fasen van leren die kunnen worden onderscheiden representeren de basisvaardigheden van mensen die worden aangesproken in het leerproces.

De verschillende vormen van leren die zich bij mensen manifesteren worden in opeenvolgende fasen binnen de opleiding gepresenteerd. Door het gebruik van case studies, de inbreng van content matter experts en continue interactie, wordt de materie vanuit verschillende invalshoeken belicht. Hierdoor wordt de voorkeur van elk individu voor een bepaalde leermethode, door het continu afwisselen van leerelementen, op verschillende momenten gevoed.

Het leermoment voor respectievelijk de denker, dromer, doener en beslisser vinden dan ook op verschillende momenten plaats. In de herhaling van het proces is tevens de kracht besloten. Door het proces in een leergang verschillende keren te doorlopen ontstaat een iteratief proces.
 

Systematiek

 
Adoptie van Business Continuity Management vereist een basishouding die continu moet worden bekrachtigd. Deze bekrachtiging wordt bereikt door inspiratie. Gebruikte methoden, technieken, en de omgeving die in het Academy model worden geboden dragen hieraan bij. Alle opleidingen en leergangen vinden plaats in een inspirerende en actieve omgeving waarin praktijkopdrachten, externe sprekers en cases het theoretische programma aanvullen.
 
 

Intervisie

De studenten worden in hun persoonlijk functioneren begeleid door de docent. Er is continu ruimte voor individuele gesprekken en het functioneren in de werksituatie komt zowel individueel als groepsgewijs aan bod.

 

Wilt u meer informatie over BCM (Academy)?