Cybersecurity Essentials - CSE

Cyber Security omvat het gehele stelsel van veiligheid,  beveiliging en bescherming van de informatiesystemen binnen en buiten organisaties met als doel de continuïteit ervan te borgen. Het domein beslaat naast diefstal, schade of misbruik aan hardware, software of informatie ook de procesverstoringen daarvan en fraude of misleiding van de diensten die geleverd worden.

Exponentiele digitalisering en toenemende afhankelijkheid maakt organisaties kwetsbaar. Het belang van een ingericht cybersecurity beleid en implementatie binnen het stelsel van maatregelen binnen het Business Continuity Management domein is dan ook evident.

Cyber Security beperkt zich al lang niet meer tot specifieke ICT gerelateerde onderwerpen,  fysiek beheer en gebruik van hardware, software en informatie beveiliging. De afhankelijkheid en de kwetsbaarheden van de totale digitale omgeving zowel binnen, als buiten de organisatie vormen nu, maar zeker ook voor de toekomst uitdagingen van formaat

Niet alleen gewenste en effectieve inzet van digitale systemen en de conversie tussen digitale en fysieke informatie is van essentieel belang. Ook de ongewenste resultaten van  digitalisering vormen basis voor blijvende ontwikkeling van beleid en het actief hebben van stelsels van maatregelen.

Cyber Security Essentials (CSE) is een compacte opleiding die erop gericht is om een solide basis te leggen en inzicht te verkrijgen welke aspecten relevant zijn binnen het Business Continuity Management domein van de organisatie. Bewustwording en dilemma management vormen een nadrukkelijk leerdoel. De ontwikkelingen, uitdagingen en behoeften rond Cyber Security worden ruim behandeld. Onderzoeksresultaten en toekomstprojectie 2017-2019 zijn onderdeel.

Doelstelling

Cyber Security Essentials (CSE) maakt integraal deel uit van het trainings- en opleidings curriculum Business Continuity Management van BCM Academy en is gericht op het verkrijgen van direct toepasbare kennis binnen het domein Cyber Security. Het stelt u in staat om maatregelen op kwalitatieve aspecten te beoordelen en te positioneren. De kern attributen op actualiteit, conformiteit, wet en regelgeving te plaatsen.

Dagindeling

Aankomende sessies: 03-04-2017
08-06-2017
03-07-2017
11-12-2017

MAIL BCM ACADEMY  of bel: 0341- 41 09 14