Certified BCM Manager pro edition - CBCM-P

Risico’s die de continuïteit van een organisatie bedreigen zijn divers van aard en nemen exponentieel in omvang toe. Traditionele rampen, zoals natuurrampen, brand en diefstal hebben naar waarschijnlijkheid van optreden plaatsgemaakt voor andere dimensies van bedreiging. In de 21e eeuw zijn het fysieke criminaliteit en cyber terrorisme, bestuurlijke crises, sabotage, diefstal of verlies van informatie en lekken binnen organisaties die in de media breed worden uitgemeten. Ongeacht de aard en oorzaak van de verstoring, calamiteit of crisis, hebben de gevolgen grote impact en kunnen voor de organisatie desastreus van aard zijn.

Het belang van Business Continuity Management is dan ook evident en BCM staat centraal op de bestuurlijke agenda. De vraag naar hoog opgeleide professionals die een actieve bijdrage kunnen leveren aan de voor BCM noodzakelijk organisatieverandering en cultuurvernieuwing wordt hierdoor steeds groter. De Post HBO opleiding ‘Certified Business Continuity Management’ (CBCM) voorziet de BCM professional van de benodigde strategische- en beleidsrichtlijnen voor het adequaat ontwikkelen, inrichten en uitvoeren van Business Continuity Management binnen de organisatie. De Pro Editions maken door een hoger instap/ervaringsniveau een versnelde doorloop mogelijk met een verhoogt eindkwalificatiekader.

Doelstelling

De Opleiding ‘Certified Business Continuity Manager’ (CBCM Pro Edition®) combineert de specialistische en praktische aspecten van Business Continuity Management op strategisch, tactisch en operationeel niveau met een bedrijfskundige theoretische onderbouwing.

Deze onderbouwing is van belang om op strategisch en beleidsbepalend niveau binnen het gebied van BCM structureel te ontwikkelen en binnen eigen organisatie blijvend toegevoegde waarde te kunnen leveren. Er wordt opgeleid tot een essentiële BCM functie en rol waar deskundigheid op vakinhoudelijk gebied is vereist, dit in combinatie met managementvisie, aanpak en prestatie.

Certificering maakt integraal onderdeel uit van de opleiding CBCM. Overeenkomstig geldende, als aangenomen toekomstige wet,- regelgeving en normenkaders. Toetsen en examen zijn onderdeel van deze opleiding. De opleiding is zowel theoretisch als praktijkgericht, en geaccrediteerd. De expert gerichte invulling volgens het THIN BCM© model staat borg voor de meest effectieve ontwikkeling van BCM binnen ‘eigen omgeving’. Door de diversiteit aan werkvormen, waaronder colleges, practicums, werkgroepen en praktijkopdrachten wordt van de deelnemers een interactieve inzet verwacht.   

Inhoud

Voorafgaand aan de Pro Edition varianten van de opleiding vindt een persoonlijke intake en inschaling plaats (indien gewenst inter-actief). De opleiding bestaat uit twee compacte trimesters. De totale doorloop is ca. 22 weken (minimaal 140 contacturen).

Docenten en experts zijn best in class en behoren tot de top uit de Business Continuity Management praktijk, en gecertificeerd binnen het specifieke vakgebied.   


Aankomende sessies: 23-03-2017
04-09-2017

MAIL BCM ACADEMY  of bel: 0341- 41 09 14