ISO 22301

Doelstelling

De deelnemers verkrijgen naast inzicht ook de structuur aspecten binnen de relevantie van de norm, het kader en de mate/vorm van toepassing binnen eigen organisatie voor het realiseren van Business Continuity Management binnen deze normering als basis.

 

 

 

 De volgende onderwerpen staan binnen de module(s) centraal:

  • De structuur van ISO 22300/22313 en 22301.
  • Acceptatie van normering ISO 22301 en verandering relevant ten opzichte van BS 25999 en andere normenkaders inclusief de veranderende wet, en regelgeving (actueel per 2013).
  • Het kader waarbinnen BCM ingevoerd kan worden binnen de organisatie in perspectief van de normering.
  • Het toepassingsgebied voor, en binnen de eigen organisatie.
  • Het bepalen van BCM indicatoren gericht op de norm (actueel en situationeel).
  • Specifieke BIA/BCP (Business Impact Analyse en Business Continuity Plan) impact modellen die voor 2013-2018 relevant zijn.
  • De Business Rationale (BR), die de benefits, voordelen kan ondersteunen in positieve kwalitatieve en kwantitatieve zin.
  • ISO beoordeling- en certificatieprocedures.

 

Normkennis ISO 22301


Gerelateerde standaarden zijn daarbij (ISO 22300 (Terminology) en ISO 22313 (Requirements)
 

Deelnemers/team specifiek;

Professials van de leergang 'Normkennis ISO 22301’ zijn actief werkzaam binnen het veld van Business Continuity Management. De deelnemers zijn de professionals die BCM verantwoordelijkheden binnen de functie hebben, maar ook de Risk & Compliance, auditor of ICT-managers die wensen normenkaders gericht af te passen op nut en noodzaak. Overigens wordt binnen de samenstelling van deelnemers nadrukkelijk accent gegeven op, en aan de positieve Business Case voor organisaties. Naast de inhoud en toepassingsmogelijkheden van de normen wordt ook interactief de ‘case logic’ ontwikkeld die effectief voor elke deelnemer binnen ‘eigen organisatie’ toepasbaar is.

Deze leergang vormt voor elke deelnemer binnen het vakgebied van BCM actief een onmisbaar attribuut om de juiste basis te verkrijgen en ontwikkelingen en transities van normeringen, regelgeving om resultaat binnen eigen organisatie te projecteren en verder te ontwikkelen.  

Aankomende sessies: