BCM Essentials - BCME

Doelstelling

Zowel binnen het primaire proces als in ondersteunende processen nemen continuïteits-vraagstukken een exponentieel in belangrijkheid toenemende plaats in. Het beheersen van ‘high impact’ risico’s die de continuïteit van dat proces bedreigen, vereist echter specifieke en inhoudelijke kennis. De introductiecursus ‘Business Continuity Management Essentials’ maakt u bekend met de principes, grond-begrippen, doel, doelstelling en                                                                                                              toegevoegde waarde van het proces BCM.

De introductiecursus is een ‘getting acquainted’ met het Business Continuity Management proces. U verkrijgt de basiskennis die vereist is om BCM binnen de eigen organisatie te kunnen positioneren en u maakt zich de basisprincipes eigen om het proces te kunnen implementeren. De nadruk ligt daarbij op het opstellen, onderhouden en testen van het gehele spectrum van continuïteitsmaatregelen.


Doelgroep

Deelnemers aan de introductie cursus ‘Business Continuity Management Essentials’ zijn onder meer werkzaam als bedrijfs-hulpverlener, security specialist, ICT specialist of facility medewerker en betrokken bij of geïnteresseerd in continuïteitsvraagstukken.

Aankomende sessies: 30-03-2017
09-11-2017

MAIL BCM ACADEMY  of bel: 0341- 41 09 14