Risicocommunicatie Bedrijf binnen Bedrijf

Communicatie beleid & tactics van organisaties vormen nadrukkelijker de ruggengraat, maar ook de achilleshiel van organisaties. Het beleid loopt echter veelal sterk achter de ingezette en manifeste trends aan. Zeker als het gaat om de belangwaarden op ‘C Level’ is de conclusie gerechtvaardigd dat vooral communicatie gericht dient te zijn op de ‘spiegeltjes en kraaltjes’. Platgezegd, de ‘buitenkant’ van de organisatie. Budgetten worden met name naar de voorkant geschoven en de belangwaarden binnen beleid zijn specifiek toegesneden op de ‘tastbare’ resultaten.

Lees hier de Thin Paper

Terug