Change the Unchangeable Traits

Binnen het Business Continuity Management systeem vormen de veranderingen binnen organisaties en de reflexen van het primaire proces een organisch huwelijk. Het BCM Systeem (BCMS) is daarbij dan ook nog eens gehangen binnen de normenkaders, methoden en technieken die de organisatiedoelen daarbinnen kunnen ondersteunen. Zoals binnen elk regulier huwelijk dondert het bij gelegenheid ook wel omdat vergelijkenderwijs de eigenschappen van de organisatie nimmer helemaal aansluiten op de vereiste normen, wet en regelgeving en de kwaliteitsdoelen. Immers de ‘randen’ moeten soms ook opgezocht kunnen worden en als de rek er nog inzit kunnen vrijheden in gebondenheid ook juist harmonieus samengaan. Dit geld zowel voor de partners binnen een huwelijkse staat, als ook voor de BCMS processen binnen een staande actieve organisatie. En juist die eigenschappen welke unificeerbaar maken lijken de grootse bedreiging te vormen voor de changeability van organisaties, de processen en mensen daarbinnen. 

Lees hier de THIN Paper

Terug