Risicomanagement - RCM

Risicomanagement binnen het BCM perspectief biedt ude kennis die vereist is om risicomanagement binnen het BCM kader te kunnen vormgeven. Resultaat van de leergang is het verkrijgen van inzicht wat de relevante risico’s zijn van uw organisatie. U bent in staat een vertaalslag vanuit de risico-inventarisatie- en analyse te maken  om doeltreffende maatregelen te treffen. 

Uw profiel

Deelnemers aan de leergang 'Risicomanagement binnen het BCM perspectief' zijn onder andere werkzaam als BCM-coördinator of specialist, bedrijfs- hulpverlener, security specialist, ICT specialist of facility medewerker en betrokken bij of geïnteresseerd in continuïteitsvraagstukken.

Programma (modulaire opbouw)
Dagorde opleidingen
 

  • Risicomanagement binnen het BCM proces
  • Doel van risico-inventarisatie- en evaluatie
  • Managen van risicohouding en obstakels
  • Generieke proces van risico-inventarisatie
  • Praktische werkvormen
  • Classificeren van risico’s
  • Beheersmaatregelen
  • Business Case
  • Hints en tips


 

Aankomende sessies: