Training Crisis Support Team

Om de gevolgen van een crisis te beperken, dient onder tijdsdruk besluitvorming plaats te vinden; snelheid en daadkracht is vereist. Tegelijkertijd dient rekening te worden gehouden met mogelijk conflicterende belangen en signalen met betrekking tot externe en interne factoren. Dit vereist de inrichting van een organisatievorm die snel kan worden gemobiliseerd, volledig mandaat heeft en dus daadkrachtig kan handelen. Hiertoe wordt ten tijde van een (mogelijke) crisis een crisisteam geactiveerd.

Een crisisteam dient zich, zowel in de opstart- als in de hierop volgende crisisbeheersingsfase, optimaal te kunnen concentreren op het ‘managen’ van de crisis. Teneinde het crisisbeheersingsproces te optimaliseren is het veelal aan te bevelen om naast het crisisteam een Support Team in te richten. Hierdoor kunnen de vele (vaak storende) informatiestromen beter worden gereguleerd, kan sneller en adequater informatie worden ingewonnen op basis waarvan het crisisteam besluiten neemt en kunnen acties gericht worden uitgevoerd. Een Support Team bestaat uit ca. 3 – 5 leden en wordt voorgezeten door een voorzitter/teamleider.


Doelstelling

Met de training ‘Crisis Support Team’ leert het team (en eventuele vervangende teamleden) in één dag haar specifieke rol in het crisisbeheersingsproces. Het team krijgt inzicht en handvatten in de rol en de verantwoordelijkheid om het crisisteam optimaal te ondersteunen. Naast de theoretische kennis wordt vooral ook veel aandacht besteed aan de praktische vaardigheden en competenties.


Inhoud

Met de training ‘Crisis Support Team’ leert het team (en eventuele vervangende teamleden) in één dag haar specifieke rol in het crisisbeheersingsproces. Het team krijgt inzicht en handvatten in de rol en de verantwoordelijkheid om het crisisteam optimaal te ondersteunen. Naast de theoretische kennis wordt vooral ook veel aandacht besteed aan de praktische vaardigheden en competenties.


Doelgroep

Veelal bestaat het Support Team uit (directie)secretaresses, of secretaresses van de crisisteamleden, aangevuld met specialisten uit de staf of het primaire proces. Voorwaarde is een brede kennis van de organisatie, stressbestendigheid en een sterk ontwikkeld communicatief vermogen.

MAIL BCM ACADEMY  of bel: 0341- 41 09 14