Training Crisis Communicatie Team

Communicatie, zowel intern als extern, naar de media en door gebruik te maken van de social media is een van de belangrijkste middelen om reputatieschade te voorkomen. Om de gevolgen van een crisis te beperken, dient onder tijdsdruk besluitvorming plaats te vinden; snelheid en daadkracht is vereist. Tegelijkertijd dient rekening te worden gehouden met mogelijk conflicterende belangen en signalen met betrekking tot externe en interne factoren. Dit vereist de inrichting van een organisatievorm die snel kan worden gemobiliseerd, volledig mandaat heeft en dus daadkrachtig kan handelen. Hiertoe wordt ten tijde van een (mogelijke) crisis een crisisteam geactiveerd.

In welhaast iedere crisissituatie is de communicatie ‘leading’. Hoe communiceer je niet alleen tijdig, maar ook adequaat richting de medewerkers en andere interne en externe stakeholders? Hoe snel is de organisatie in staat een persbericht op te stellen en welke instrumenten zet men in? Hoe zijn bijvoorbeeld de familieleden van mogelijke slachtoffers te bereiken? Hoe gaan we om met de pers? Wat staat er al op internet, op Youtube, Twitter e.d.? Veel vragen, waarbij de inzet van een goed getraind Crisis Communicatieteam, de meeste antwoorden op kan geven. Optimale communicatie is veelal de kritische factor in het voorkomen of beperken van reputatieschade. Een Communicatieteam bestaat uit 3 – 4 communicatieadviseurs en wordt voorgezeten door een voorzitter/teamleider.


Doelstelling

Met de training ‘Crisis Communicatieteam’ leert het team (en eventuele vervangende teamleden) in één dag haar essentiële rol in het crisisbeheersingsproces. Het team krijgt, naast optimale communicatie van de organisatie, vooral inzicht in de organisatie van de communicatie. Naast de theoretische kennis wordt vooral ook veel aandacht besteed aan de praktische vaardigheden en competenties.


Inhoud

Afhankelijk van de aard en/of omvang van de organisatie adviseert BCM Academy het team te laten bestaan uit een

  • Senior Communicatieadviseur t.b.v. de organisatie van de communicatie, het opstellen van persberichten en interpretatie van de media monitoring;
  • Communicatieadviseur: opvang van journalisten, fysiek en telefonisch;
  • Communicatieadviseur t.b.v. de interne communicatie;
  • Eventueel een communicatieadviseur t.b.v. het onderhouden van politieke/overheid contacten.

De training maakt de teamleden bewust van de omgang met de extreme hoeveelheid informatie, die met ongekende snelheid vanuit diverse kanalen, zenders, media etc geabsorbeerd, gestructureerd en gecommuniceerd dient te worden. Oefening staat hierbij voorop. 


Doelgroep

Veelal bestaat het Communicatieteam uit medewerkers van de afdelingen Communicatie en/of P.R. Daarnaast worden regelmatig ook staf- (P&O of Marketing & Sales) of lijnmanagers in het communicatieproces betrokken. Voorwaarde is een brede kennis van de diversiteit in doelgroepen, stressbestendigheid en een sterk ontwikkeld communicatief vermogen.

MAIL BCM ACADEMY  of bel: 0341- 41 09 14