Crisismanagement Insight

Crisismanagement is het geheel aan activiteiten, inspanningen en voorzieningen met als doel de organisatie voor te bereiden op crises, deze zo mogelijk te voorkomen en, bij manifest worden van een crisis, de gevolgen daarvan te beheersen. Omdat er ten tijde van een crisis geen tijd is om te oefenen, staat of valt de werking van het crisismanagement bij de voorbereiding hierop.

De workshop Crisismanagement Insight stelt u in staat om voor de eigen organisatie het crisismanagement in te richten en binnen het crisismanagement een ondersteunende rol te vervullen.

Doelstelling

Met de workshop Crisismanagement Insight leert u in één dag de basis principes van crisismanagement. U verkrijgt inzicht in de rol en de verantwoordelijkheden van crisismanagement binnen de organisatie. U bent in staat het crisisteam ter zijde te staan bij het vormgeven van de crisismanagementorganisatie. U kunt ten tijde van een crisis het crisisteam faciliteren, support bieden of een aanvullende rol vervullen. De workshop biedt u naast theoretische kennis, ook inzicht in de praktische vaardigheden welke van essentieel belang zijn om een crisis slagvaardig het hoofd te bieden.

Inhoud

Introductie Crisismanagement waaronder ´nut en noodzaak´, samenstelling van het crisisteam,  gebruik van middelen, nut en noodzaak, procedures en planvorming en crisismanagement in de praktijk. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan de rol van de ondersteunende teams als; het supportteam, het communicatieteam en de herstelteams. De kritische succesfactor ‘communicatie’ bestaat uit de onderdelen; alarmering en escalatie, interne communicatielijnen en uiteraard externe communicatie.
 

Doelgroep

De workshop is gericht op medewerkers die het crisismanagement voor een organisatie wensen in te richten en/of ten tijde van een crisis een rol kunnen vervullen ter ondersteuning van het crisisteam. Dit kan zijn als aanvullend lid van het crisisteam, als lid van een supportteam, communicatieteam of herstelteam.

MAIL BCM ACADEMY  of bel: 0341- 41 09 14