Leergang crisismanagement & crisiscommunicatie - CMCC

U verkijgt volledig inzicht in de achtergrond van crisismanagement: nut en noodzaak, de specifieke eigenschappen van een crisis, fasen in crisismanagement en het crisisbeheersingsproces; de structuur, procedures en middelen die benodigd zijn voor een goede inrichting en werking.

Uw profiel
De leergang is gericht op bestuurders, management of (beleids)medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het crisismanagement binnen de organisatie. Deze zijn belast met de inrichting en uitvoering van het crisismanagementproces. Dit geldt zowel voor crisismanagers, (vervangende) leden van crisisteams, hoofden BHV, adviserende leden zoals Business Continuity Managers of informatiebeveiligers.


Programma
Blok 1 - Introductie 

-Nut en noodzaak
-De kenmerken van een crisis
-De positionering van crisismanagement
-De 5 fasen van crisismanagement 

Blok 2 - Inrichting van het crisismanagement  

-Het crisismanagementplan 
-De Crisismanagement Organisatie
-Samenstelling van het crisisteam
-Benodigde middelen
-Alarmering en escalatie 

Blok 3 - Het crisisbeheersingsproces

-Het ‘gouden uur’
-Informatieverwerking
-Besluitvormingsprocessen
-Communicatielijnen
-Training van vaardigheden in een crisissimulatie 

Blok 4 - Rampenbestrijding 

-Veiligheidsregio’s
-Organisatie van de rampenbestrijding
-Werking van verschillende overheidsdiensten
-Samenwerking publiek – privaat 

Blok 5 - Psychologie 

-Primaire en secundaire reacties
-De gevolgen van stress
-Traumaverwerking en nazorg
-Valkuilen tijdens het crisisbeheersingsproces 

Blok 6 - Issue- en Reputatiemanagement 

-Signaleren en managen van issues
-Stakeholdermanagement
-Reputatie en imago 

Blok 7 - Crisiscommunicatie 

-Interne communicatie
-Externe communicatie
-Media monitoring
-Omgaan met de pers

Blok 8 - Oefening en training 

-De oefencyclus
-Typen oefeningen en trainingen
-Het volwassenheidsmodel
-Opstellen van scenario’s

Aankomende sessies: 12-02-2018
04-06-2018
12-09-2018

MAIL BCM ACADEMY  of bel: 0341- 41 09 14