Leergang crisismanagement & crisiscommunicatie - CMCC

Doelstelling

Om adequaat en maximaal over controle tijdens een crisis te kunnen beschikken zijn specifieke vaardigheden vereist. Alle besluitvorming vindt plaats onder grote druk; snelheid en daadkracht zijn vereist om de gevolgen te beperken. Tegelijkertijd dient rekening te worden gehouden met mogelijke tegenstrijdige belangen en conflicterende signalen met betrekking tot externe en interne factoren. Excellente communicatie, informatievoorziening en mediaperformance zijn van het grootste belang. De impact van een enkele ‘verkeerd’ genomen beslissing, kan verreikende gevolgen hebben.

‘Crisis Management & Crisis Communicatie’ stelt u in staat het crisismanagement voor de eigen organisatie functioneel en procesmatig in te richten en de specifieke eigen rol hierbinnen in te nemen. U adapteert de vaardigheden die essentieel zijn in het adaptieve proces dat met crisishantering gepaard gaat. U ervaart om te gaan met een overvloed aan informatie, de stadia van een crisis te herkennen en de juiste respons te formuleren. U wordt bekend met het belang van crisiscommunicatie, zowel intern naar de eigen gelederen toe, als extern in het contact met de pers.


Doelgroep

Deelname is voorbehouden aan directies en (senior) management uit het bedrijfsleven,  executives, instellingen en (semi-) overheden, en stafleden in een positie waarin van hen verwacht wordt dat zij een rol zullen spelen in het management van crisis; van wie de coördinatie wordt verwacht van relaties met interne of externe partijen, internationale betrekkingen, overheden of hulpdiensten; van wie wordt verwacht dat zij op hoog niveau de belangen van de organisatie zullen behartigen en de reputatie zullen beschermen.

Desgewenst biedt BCM Academy u de mogelijkheid de Executive Class in-company te organiseren voor het zittende of toekomstige crisismanagement.

Aankomende sessies: 13-03-2017
27-11-2017

MAIL BCM ACADEMY  of bel: 0341- 41 09 14