Certified Crisismanager - CCM

Bij een crisis verandert de wereld in chaos. De beheersbare, veilige en voorspelbare omgeving maakt plaats voor een onvoorspelbare en onheilspellende wereld. Het model van hoe de dagelijkse praktijk werkt, de business as usual, functioneert niet meer. Routines, gewoontes en procedures zijn niet langer bruikbaar. Van een crisismanager worden kennis en vaardigheden gevraagd waar in de dagelijkse praktijk geen ervaring mee wordt verkregen. In de Leergang crisismanagement wordt u het volledige theoretische kader rond crisismanagement bijgebracht, én verkrijgt  u de vaardigheden om een crisis succesvol te beheersen.

De Leergang is een praktijkgerichte opleiding tot crisismanager.

U verkrijgt volledig inzicht in de achtergrond van crisismanagement: nut en noodzaak, de specifieke eigenschappen van een crisis, fasen in crisismanagement en het crisisbeheersingsproces; de structuur, procedures en middelen die benodigd zijn voor een goede inrichting en werking.

De omgeving waarin u als crisismanager functioneert wordt vanuit verschillende invalshoeken uitputtend belicht: stakeholdermanagement, psychologische factoren (menselijke reacties op een crisis), samenwerking met derden, enz.

Er is veel ruimte voor training van de benodigde vaardigheden om een crisis te beheersen. Slechts door het crisisbeheersingsproces aan den lijve te ondervinden wordt u duidelijk wat er van u als crisismanager in de praktijk wordt verwacht.

Aankomende sessies: 22-01-2018
09-08-2018

MAIL BCM ACADEMY  of bel: 0341- 41 09 14