Crisistraining - CT

Een crisis, van welke aard of op welke gebied dan ook, laat zich niet voorspellen; alle preventieve inspanning ten spijt. In de onheilspellende, bedreigende en onzekere situaties die zich voordoen tijdens een crisis dient u keuzes te maken; een onbepaald aantal cruciale keuzes. Veelal moeten deze onder zware tijdsdruk worden genomen. Keuzes, die u in de gelegenheid stellen om de crisis als “winnaar” het hoofd te bieden en als zodanig door de omgeving te worden herkend. Door verkeerde keuzes loopt u echter ook het risico zodanige schade aan de reputatie toe te brengen, dat deze onherstelbaar  raakt.

Uitsluitend door regelmatig te oefenen en te trainen kunt u garanderen dat het crisisteam goed op haar taken is voorbereid. De crisistrainingen van BCM Academy vinden plaats op basis van een realistisch en op maat geschreven scenario. Hierdoor worden de kritische issues van een crisis aan den lijve ondervonden en wordt een maximaal leereffect behaald.

 


Doelstelling

Een calamiteit of crisis plaatst het management, directie of bestuur van een organisatie in een situatie waar het in veel gevallen niet op is voorbereid. De onderlinge samenwerking wordt op de proef gesteld; de vertrouwde omgeving maakt plaats voor een vreemde, vijandige wereld.

Om adequaat en maximaal over controle tijdens een crisis te beschikken zijn specifieke vaardigheden vereist. Alle besluitvorming vindt plaats onder grote druk; snelheid en daadkracht zijn vereist om de gevolgen te beperken. Tegelijkertijd dient rekening te worden gehouden met mogelijke tegenstrijdige belangen en conflicterende signalen met betrekking tot externe en interne factoren.

Uitsluitend door regelmatig te trainen kan het crisisteam zich voorbereiden op de zware taak die met het crisisbeheersingsproces gepaard gaat. U ervaart om te gaan met een overvloed aan informatie, de stadia van een crisis te herkennen en de juiste respons te formuleren. U wordt bekend met het belang van crisiscommunicatie, zowel intern naar de eigen gelederen toe, als extern in het contact met de pers.


Inhoud

Afhankelijk van het door u gerealiseerde en gewenste volwassenheidsniveau van het crisisteam, wordt de training vormgegeven.

Voor nadere informatie over een crisistraining of over de mogelijkheden voor een geheel op maat gemaakt trainingsprogramma neemt u contact op via 0341-410914 of mailt u naar Crisismanagement@bcmacademy.nl.