Crisismanagement

Onder crisismanagement verstaat BCM Academy het geheel aan organisatorische, procedurele en materiële voorzieningen met als doel de organisatie voor te bereiden op crises, deze zo mogelijk te voorkomen en, bij het manifest worden van een crisis, de gevolgen ervan te beheersen. 

Educational Services
Educational Services voorziet in een volledig spectrum van opleidingen en trainingen op het gebied van Crisismanagement.

Professional Services
Professional Services ondersteunt in de ontwikkeling, begeleiding en evaluatie van Crisismanagement binnen uw organisatie.