BCM Essentials - BCME

Zowel binnen het primaire proces als in ondersteunende processen nemen continuïteits-vraagstukken een exponentieel in belangrijkheid toenemende plaats in. Het beheersen van ‘high impact’ risico’s die de continuïteit van dat proces bedreigen, vereist echter specifieke en inhoudelijke kennis. De introductiecursus ‘Business Continuity Management Essentials’ maakt u bekend met de principes, grond-begrippen, doel, doelstelling en toegevoegde waarde van het proces BCM.

 

Uw profiel

Deelnemers aan de introductie cursus ‘Business Continuity Management Essentials’ zijn onder meer werkzaam als bedrijfs-hulpverlener, security specialist, ICT specialist of facility medewerker en betrokken bij of geïnteresseerd in continuïteitsvraagstukken.

Programma (modulaire opbouw)
Dagorde opleidingen

Dagdeel 1+2 - Introductie op BCM

  • Basisprincipes van het BCM proces
  • Randvoorwaarden voor BCM
  • Bedreigingen, risico’s en impact (BIA,RIA)

Dagdeel 3 + 4 - BCM Maatregelen in de praktijk

  • Ontwikkeling en invoering van de BCM maatregelen
  • Preventie
  • Crisismanagement
  • Bedrijfshulpverlening
  • Continuiteitsplan
  • Pandemie
  • Onderhoud en testen van BCM maatregelen


 

Aankomende sessies: 15-03-2018
15-11-2018