Business Continuity Management

Business Continuity Management (BCM) heeft tot doel de continuïteit van het bedrijfsproces en het voortbestaan van de organisatie te waarborgen. Het biedt een Stelsel van Maatregelen om de kritische bedrijfsprocessen van een organisatie onder crisisomstandigheden voort te zetten en het kapitaal van die organisatie, waaronder de reputatie, te beschermen.Educational Services
Educational Services voorziet in een volledig spectrum van opleidingen en trainingen op het gebied van Business Continuity Management.

Professional Services
Professional Services ondersteunt in de ontwikkeling, begeleiding en evaluatie van Business Continuity Management binnen uw organisatie.